Montaż instalacji gazowej do zupełnie nowego samochodu lub będącego jeszcze w okresie gwarancji, niejednokrotnie wiąże się z utratą przywileju bezpłatnego usunięcia ewentualnych awarii.

Mając na uwadze powyższy problem i prawdopodobne trudności w wyegzekwowaniu bezpłatnej naprawy uszkodzonego samochodu w firmowym serwisie, firma CZAKRAM w porozumieniu z Zakładem Ubezpieczeń Hiscox Syndykat Lloyd’s wprowadza do oferty nowy produkt ubezpieczeniowy. Nowe ubezpieczenie zwalnia właściciela samochodu z ponoszenia kosztów napraw pojazdów nowych i tych będących w okresie gwarancji producenta, wyposażonych w instalację gazową dystrybuowaną przez firmę Czakram. Szczegóły odpowiedzialności sprecyzowane są w Warunkach Ubezpieczenia oraz w Warunkach Gwarancji samochodowej instalacji gazowej BRC.

Właściciel (użytkownik) samochodu zainteresowany wykupieniem ubezpieczenia kosztów naprawy samochodu nowego lub będącego w okresie gwarancji producenta musi ten fakt zgłosić w zakładzie autoryzowanym firmy CZAKRAM przed zamontowaniem instalacji gazowej BRC lub w terminie do 7 dni od daty jej montażu. Przy zgłaszaniu należy wybrać wariant ubezpieczenia oraz przekazać zaliczkę zakładowi montażowemu na poczet pokrycia kosztów ubezpieczenia.

Ubezpieczenie jest dostępne w 3 wariantach: okres ubezpieczenia na 12, 24 lub 36 miesięcy.

Tabela składek

Zasady oferowania Okres Ochrony Limit kilometrów Suma Ubezpieczenia Model Cena
dobrowolny 12 miesięcy 50 000 km 20 000 zł osobowe/ciężarowe do 3,5 t 599
dobrowolny 24 miesięce 100 000 km 20 000 zł osobowe/ciężarowe do 3,5 t 899
dobrowolny 36 miesięcy 150 000 km 20 000 zł osobowe/ciężarowe do 3,5 t 1299

UWAGA: Ubezpieczenia nie można wykupić do samochodu, w którym instalacja LPG została zamontowana przed datą wprowadzenia produktu do oferty CZAKRAM tj. przed dniem 1 sierpnia 2013 roku.Do wystawienia polisy będą wymagane następujące dane:
1. Dane samochodu: marka, model, rok produkcji oraz numer VIN
2. Dane instalacji LPG : numer książki gwarancyjnej CZAKRAM oraz data montażu (sprzedaży instalacji LPG).

Polisa ubezpieczeniowa jest przypisana do samochodu, w którym została zamontowana instalacja LPG, na polisie nie ma danych właściciela pojazdu.

UWAGA! Polisa ubezpieczeniowa jest ważna dopiero po jej zarejestrowaniu w systemie WAGAS oraz jej całkowitym zapłaceniu. Nie ma możliwości opłacenia polisy w ratach.Ubezpieczenie zawarte jest na zasadach zawartych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dołączonych do polisy ubezpieczeniowej.O szczegóły prosimy pytać w autoryzowanych zakładach montażowych sieci CZAKRAM.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia – link