Duplikaty homologacji

Bez homologacji na zbiornik lpg nie wykonamy podstawowego badania okresowego. Jeśli zagubiliśmy ten dokument, należy uzyskać jego duplikat. Pośredniczymy w uzyskiwaniu duplikatów. W tym celu należy nam dostarczyć osobiście bądź drogą mailową następujące dane:

– nazwa producenta zbiornika
– nr fabryczny
– rok budowy
– pojemność
– nr homologacji
– dla zbiornika walcowego jego wysokość, dla toroidalnego (w miejscu koła zapasowego) wysokość i średnica

Czas oczekiwania na duplikat zaświadczenia homologacji wynosi ok. 14 dni roboczych. Koszt duplikatu to 150 zł. Należność należy uregulować z góry przelewem lub osobiście. Numer konta przekazujemy po otrzymaniu danych zbiornika.

W tytule przelewu należy podać numer fabryczny zbiornika, nazwę producenta oraz rok i miesiąc produkcji. Jeśli życzą sobie Państwo, aby duplikat został wysłany pocztą, należy nam także podać adres wysyłki.